Strona główna Funkcje AIS/ARPA Alarmy Kamery Radar Jak połączyć? Kontakt
Zdefiniuj obszary i strefy, resztę program zrobi automatycznie
© Unicorn Poznań Sp. z o.o. 2013

Serwis pogodowy

Bądź przygotowany na złe warunki pogodowe! Licencja TimeZero Coastal Monitoring obejmuje bezpłatny serwis pogodowy. Prognozy serwisu światowego są pobierane bezpośrednio przez system. Dodatkowo system może być połączony z lokalną stacją pogodową i prezentować takie dane jak prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę.

Integracja z VHF

TimeZero CM może być połączony z czterema stacjami VHF. Pozwala to na monitorowanie czterech kanałów radiowych w tym samym czasie. W połączeniu z rejestracją i odtwarzaniem rozmów daje to bardzo zaawansowane możliwości.

Nagrywanie

TimeZero CM umożliwia nagrywanie i odtwarzanie wszystkich danych wejściowych: obrazu z anteny radarowej, nagrań z kamer, AIS, ARPA, rozmów VHF itp. Przykładowo umożliwia to cofnięcie się w czasie i odsłuchanie rozmów VHF wraz z obserwacją obiektów AIS na mapie.
Prognoza pogody na mapie Stacja VHF Nagrywania

Odtwarzanie

Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na łatwe przemieszczanie się w czasie, odsłuchiwanie komunikacji VHF i jednoczesną obserwację przemieszczania się statków, obrazu radarowego i nagrań z kamer.

Selektywne rozpoznawanie i

reagowanie

Mozliwość definiowania stref, obszarów wraz z rozpoznawaniem obiektów przez AIS/ARPA pozwala na selektywne reagowanie w przypadku platform wiertniczych lub innych chronionych obiektów.

Przesyłanie danych na

odległość

Możliwość łatwego przesylania danych na odległość pozwala na budowę stacji bezobsługowych na przykład dla ochrony farm rybnych.  
Pobierz broszurę Odtwarzanie Definiowanie obszarow stacja monitorujaca farme

Monitorowanie i identyfikacja statków i innych obiektów morskich

• Optymalizacja wykorzystania infrastruktury portowej • Wykrywanie nieautoryzowanych działań (terroryzm, piractwo, nielegalna imigracja, kłusownictwo itp.) • Zapobieganie kolizjom • Wsparcie dla ratownictwa i poszukiwania, ochrony wybrzeża • Rejestracja i odtwarzanie zdarzeń dla celów administracyjnych
Pierwsze kompleksowe rozwiązanie dla brzegowych stacji monitorujących
Funkcje